• Interesovanje:
  Obrazovanje
 • Za uzrast:
  3-6 godina, 6-9 godina, 9-14 godina
 • Dani odvijanja:
  , Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota

School & School objavljuje upis na kurs engleskog, njemačkog jezika za djecu i tinejdžere. Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec! Raspored nastave pronaći ćete u nastavku pisanja. Broj mjesta je ograničen!
DRUGAČIJA ŠKOLA…
School & School je drugačije mjesto učenja stranih jezika. Mjesto gdje djeca imaju mogućnost naučiti drugi ili treći strani jezik na sasvim nov i zabavan način. Program je tematski osmišljen da otkrije i razvije lingvistički talenat kod djece sa fokusom na unapređenje komunikacijskih vještina kroz igru, javne nastupe, predstave, pripovjedanje i prezentacije. Osnovni cilj programa je da se učenici osposobe za samostalnu komunikaciju! Mi u School & School smo uvjereni da učenje stranog jezika nije samo učenje gramatike i vokabulara, to je učenje novih zvukova, izraza, i načina posmatranja na stvari. Učenje stranog jezika je upoznavanje sa drugom kulturom, tradicijom i historijom. Razmislite samo, koliko ljudi i mjesta zahvaljujući poznavanju drugog jezika bi mogli upoznati, internacionalnih škola pohađati, knjiga pročitati, pjesama otpjevati, filmova i televizijskih programa razumjeti, edukativnih i zabavnih web stranica posjetiti! Upravo zato se kaže da… Čovjek koji zna dva jezika je vrijedi dva čovjeka!
AMBIJENT & ATMOSFERA
Dizajn unutrašnjeg uređenja škole je odraz onoga ko smo i šta radimo! Upravo iz tog razloga lokacija, prostor, unutrašnje uređenje i atmosfera škole nam je izuzetno bitna jer reprezentuje naš neformalan i moderan stil života. Atmosfera u školi je najbitnija! Ona je jedinstven paket svega onog što mi predstavljamo, sreća, veselje, pozitivna energija, ljubav, zadovoljstvo i vjerau ono čime se bavimo. Sve učionice/ prostorije zadovoljavaju najviše nastavno-tehnološke kriterije za izvođenje savremene interaktivne nastave.
KLJUČNE KOMPETENCIJE KOJE POLAZNICI OVOG KURSA STIČU:
• Komuniciranje stranim jezikom
VIŠE O PROGRAMIMA:
ENGLESKI JEZIK ZA PAČIĆE (UZRAST 3-5/ A0)
Kurs traje 9 mjeseci (sep – jun), ovisno od datuma upisa. Zimski raspust od 01 od 31 januara. Sedmični fond je 1 sat (1 x 60 min). Mjesečni 4 sata (4 x 60 min).
Broj polaznika u grupama – max 10. Polaznici su raspoređenih u grupama prema uzrastu i nivou znanja. Tokom školske godine redovno se prati zalaganje i napredovanje učenika, i to na kraju svakog mjeseca i polugodišta u vidu kratkih usmenih i pismenih testova, dok na kraju školske godine učenici polažu finalni ispit, nakon čega stiču pravo na dobijanje School & School certifikata o pohađanju i uspješno završenom školovanju.
Cijena kursa je 70 KM mjesečno. U cijenu ne ulazi orginalan udžbenik i radna sveska.
Termin nastave:
Srijeda: 17:00 – 18:00 sati
Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec!
I GODINA – ENGLESKI/ NJEMAČKI JEZIK (uzrast 6-7/ A1)
Kurs traje 8,5 mjeseci (sep – jun) ili 4,5 mjeseca (feb-juni). Zimski raspust od 01 od 31 januara. Sedmični fond je 1,5 sat (1 x 90 min), sa pauzom između časova u trajanju od 5 minuta. Mjesečni fond 6 sati (4 x 90 min).
Broj polaznika u grupama – max 10. Polaznici su raspoređenih u grupama prema uzrastu i nivou znanja. Tokom školske godine redovno se prati zalaganje i napredovanje učenika, i to na kraju svakog mjeseca i polugodišta u vidu kratkih usmenih i pismenih testova, dok na kraju školske godine učenici polažu finalni ispit, nakon čega stiču pravo na dobijanje School & School certifikata o pohađanju i uspješno završenom školovanju.
Cijena kursa 80 KM mjesečno. U cijenu ne ulazi orginalan udžbenik i radna sveska.
Termin nastave (roditelji/ djeca se mogu odlučiti za jedan od termina):
Engleski jezik:
Ponedjeljak: 17:00 – 18:00
Njemački jezik:
Utorak: 18:00 – 19:30 sati
Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec!
II GODINA – ENGLESKI/ NJEMAČKI JEZIK (uzrast 7-8/ A2)
Kurs traje 8,5 mjeseci (sep – jun) ili 4,5 mjeseca (feb-juni). Zimski raspust od 01 od 31 januara. Sedmični fond je 1,5 sat (1 x 90 min), sa pauzom između časova u trajanju od 5 minuta. Mjesečni fond 6 sati (4 x 90 min).
Broj polaznika u grupama – max 10. Polaznici su raspoređenih u grupama prema uzrastu i nivou znanja. Tokom školske godine redovno se prati zalaganje i napredovanje učenika, i to na kraju svakog mjeseca i polugodišta u vidu kratkih usmenih i pismenih testova, dok na kraju školske godine učenici polažu finalni ispit, nakon čega stiču pravo na dobijanje School & School certifikata o pohađanju i uspješno završenom školovanju.
Cijena kursa 80 KM mjesečno. U cijenu ne ulazi orginalan udžbenik i radna sveska.
Termin nastave (roditelji/ djeca se mogu odlučiti za jedan od termina): Engleski jezik:
Ponedeljak: 18:00 – 19:30
Njemački jezik:
Utorak: 18:00 – 19:30 sati
Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec!
III GODINA – ENGLESKI/ NJEMAČKI JEZIK ZA JUNIORE + (uzrast 8-9/ B1)
Kurs traje 8,5 mjeseci (sep – jun) ili 4,5 mjeseca (feb-juni). Zimski raspust od 01 od 31 januara. Sedmični fond je 2 sata (1 x 120 min), sa pauzom između časova u trajanju od 5-7 minuta. Mjesečni fond 8 sati (4 x 120 min).
Broj polaznika u grupama – max 10. Polaznici su raspoređenih u grupama prema uzrastu i nivou znanja. Tokom školske godine redovno se prati zalaganje i napredovanje učenika, i to na kraju svakog mjeseca i polugodišta u vidu kratkih usmenih i pismenih testova, dok na kraju školske godine učenici polažu finalni ispit, nakon čega stiču pravo na dobijanje School & School certifikata o pohađanju i uspješno završenom školovanju.
Cijena kursa 90 KM mjesečno. U cijenu ne ulazi orginalan udžbenik i radna sveska.
Termin nastave (roditelji/ djeca se mogu odlučiti za jedan od termina): Engleski jezik:
Srijeda: 18:00 – 19:30 sati ili Subota: 12:00 – 14:00 sati
Njemački jezik (8-10):
Četvrtak: 19:30 – 21:30 sati
Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec!
IV GODINA – ENGLESKI/ NJEMAČKI JEZIK ZA JUNIORE + (uzrast 9-10/ B2)
Kurs traje 8,5 mjeseci (sep – jun) ili 4,5 mjeseca (feb-juni). Zimski raspust od 01 od 31 januara. Sedmični fond je 2 sata (1 x 120 min), sa pauzom između časova u trajanju od 5-7 minuta. Mjesečni fond 8 sati (4 x 120 min).
Broj polaznika u grupama – max 10. Polaznici su raspoređenih u grupama prema uzrastu i nivou znanja. Tokom školske godine redovno se prati zalaganje i napredovanje učenika, i to na kraju svakog mjeseca i polugodišta u vidu kratkih usmenih i pismenih testova, dok na kraju školske godine učenici polažu finalni ispit, nakon čega stiču pravo na dobijanje School & School certifikata o pohađanju i uspješno završenom školovanju.
Cijena kursa 90 KM mjesečno. U cijenu ne ulazi orginalan udžbenik i radna sveska.
Termin nastave (roditelji/ djeca se mogu odlučiti za jedan od termina): Engleski jezik:
Srijeda: 19:30 – 21:30 ili Subota: 12:00 – 14:00 sati
Njemački jezik:
Ponedjeljak: 19:30 – 21:30 sati, ili Četvrtak: 19:30 – 21:30 sati
Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec!
V GODINA – ENGLESKI/ NJEMAČKI JEZIK ZA JUNIORE + (uzrast 11-13/ C1)
Kurs traje 8,5 mjeseci (sep – jun) ili 4,5 mjeseca (feb-juni). Zimski raspust od 01 od 31 januara. Sedmični fond je 2 sata (1 x 120 min), sa pauzom između časova u trajanju od 5-7 minuta. Mjesečni fond 8 sati (4 x 120 min).
Broj polaznika u grupama – max 10. Polaznici su raspoređenih u grupama prema uzrastu i nivou znanja. Tokom školske godine redovno se prati zalaganje i napredovanje učenika, i to na kraju svakog mjeseca i polugodišta u vidu kratkih usmenih i pismenih testova, dok na kraju školske godine učenici polažu finalni ispit, nakon čega stiču pravo na dobijanje School & School certifikata o pohađanju i uspješno završenom školovanju.
Cijena kursa 90 KM mjesečno. U cijenu ne ulazi orginalan udžbenik i radna sveska.
Termin nastave (roditelji/ djeca se mogu odlučiti za jedan od termina): Engleski jezik:
Srijeda: 19:30 – 21:30
Njemački jezik:
Utorak: 19:30 – 21:30 sati
Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec!
DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMIMA:
• Rezervacija mjesta potvrđuje se prijavom i uplatom prvog modula (1 mjesec) u samoj školi ili uplatom na žiro račun škole (1543802005921223 Intesa Sanpaolo Banka).
• Plaćanje je obročno (mjesečno) i vrši se do 10-og u mjesecu za tekući mjesec, i to uplatom na žiro račun škole (1543802005921223 Intesa Sanpaolo Banka) ili gotovinski u samoj školi.
• Orginalni udžbenici i radna sveske, licence programskih alata (robotika & programiranje) ne ulaze u cijenu koštanja i predstavlja jednokratan trošak na početku školske godine. Cijena udžbenika i radne sveske bit će dostupna početkom školske godine.
• U cijenu je uključen ostali nastavni materijal, akademski coaching, fun & art class, izvještaj o napretku, flashcards, placement test, periodični i završni testovi, School & School Certifikat.
• Kurs traje 8,5 mjeseci (sep – jun), ovisno od datuma upisa, nakon čega polaznici/ studenti stiču pravo na School & School Certifikat.
• 6 polaznika je minimalan broj potreban za formiranje jedne nastavne grupe. Grupe su male i čine maksimalno do 10 polaznika. Cilj je da se profesor posveti svakom polazniku/ studentu i dostizanju njihovih individualno postavljenih ciljeva.
• Termini održavanja kursa se odvijaju u dvije varijante i prilagođene su polaznicima, 1 varijanta – radnim danima; 2 varijanta – subotom.
• Popust za roditelje za dvoje ili više djece (5% po dijetetu), za dva ili više programa koja se pohađaju popust je 5% (po predmetu).
Napomena: Cijena za specijalne programe, individualne časove i namjenski prilagođenu nastavu potrebama polaznika/studenta se posebno ugovara.
EVALUACIJA ZNANJA I OTKRIVANJE NADARENOSTI KOD UČENIKA:
Za svaku nastavnu grupu i učenika individualno, vodi se poseban dnevnik evidencije rezultata provedenih aktivnosti učenika i formiranje konačne ocjene na mjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj osnovi. Dnevnik sadrži rezultate iz domena nastavnog procesa kojim se evidentira prisustvo, kvalitet urađene zadaće, znanje učenika (kviz), aktivnost na času, te finalno mjesečno testiranje (test), na osnovu kojih se analizira napredak, radna navika i motivacija učenika. Bitan dio dnevnika je zapažanje i preporuka nastavnika koji imaju za cilj da pomognu učeniku u postizanju zadovoljavajući rezultata. Osim evidencije i praćenja rezultata nastavnog procesa, nastavnici imaju zadatak da putem neposredne opservacije odrede učestale ili ponavljajuće karakterne osobine učenika, a sve u cilju prepoznavanja i otkrivanja izraženih talenata kod djece.
Za djecu iznad osam godina vrši se MI8 testiranje na osnovu kojeg uspoređujemo rezultate dobijene tokom nastavnog procesa i neposredne opservacije, čime se potvrđuju ili ne potvrđuju prethodno dobijeni rezultati o izraženosti određenih talenata za svakog pojedinačnog učenika.
Ciljevi nastavnog procesa
Prvi cilj ovakog, holističkog načina obrazovanja jeste omogućiti učenicima prostor i vrijeme tokom kojeg će imati mogućnost da pronađu svoju strast, a nastavnicima mogućnost da prepoznaju nadarenost učenika prema određenim aktivnostima. Drugi cilj je otkriti, razvijati i njegovati dječiji talenat. Treći cilj je pružiti neophodnu edukativnu i pedagošku podršku učenicima u njihovom izražaju. Četvrti cilj je izgraditi i održavati samopouzdanje učenika na najvišem nivou.
Javna prezentacija radova i stečenog znanja
Na kraju svakog polugodišta (kraj decembra) i školske godine (polovina juna) učenici prezentuju svoje radove i stečeno znanje na školskim izložbama pod nazivom School & School – ShowDown Expo, tokom kojeg učenici napokon imaju mogućnost da potvrde sve svoje otkrivene i stečene potencijale.
ShowDown Expo je javni test za sve učesnike u nastavnom procesu.
INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije pišite nam.
Unaprijed zahvalni,
School and School. Drugačija škola za djecu i tinejdžere.

Osobine

Cjenovnik

 • ENGLESKI JEZIK ZA PAČIĆE (UZRAST 3-5/ A0)
  70,00
 • I GODINA – ENGLESKI/ NJEMAČKI JEZIK (uzrast 6-7/ A1)
  80,00
 • II GODINA – ENGLESKI/ NJEMAČKI JEZIK (uzrast 7-8/ A2)
  80,00
 • III GODINA – ENGLESKI/ NJEMAČKI JEZIK ZA JUNIORE + (uzrast 8-9/ B1)
  90,00
 • IV GODINA – ENGLESKI/ NJEMAČKI JEZIK ZA JUNIORE + (uzrast 9-10/ B2)
  90,00
 • V GODINA – ENGLESKI/ NJEMAČKI JEZIK ZA JUNIORE + (uzrast 11-13/ C1)
  90,00

Lokacija

Samo korisnici koji su ranije rezervisali Ponudu mogu ostaviti ocjenu.

Verifikovana Ponuda

Booking Formular

Usluge 0
Imate kupon?
Kupon je dodan
Logiraj se da rezervišeš

Pošalji upit za rezervaciju

  Želim da me kontaktirate putem

  Zatvoreno

  Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak 17:00 - 21:30
  • Utorak 17:00 - 21:30
  • Srijeda 17:00 - 21:30
  • Četvrtak 17:00 - 21:30
  • Petak 17:00 - 21:30
  • Subota 10:00 - 18:00
  • NedjeljaZatvoreno

  School & School je multidisciplinarna. Drugačija škola za djecu i tinejdžere!
  Zahvaljujući posebno osmišljenom programu baziranom na višestrukoj inteligenciji polaznici naše škole imaju mogućnost da putem finih, primjenjenih i tehničkih znanosti pronađu svoju nadarenost i strast prema određenoj disciplini koja će im olakšati u odabiru buduće akademske i profesionalne karijere. Naš cilj je posmatrati, otkriti, razvijati i njegovati talenat kod djece, podsticajući ih na otkrivanje izvora vlastite inspiracije i aspiracije.
  Iskustva roditelja prethodnih generacija i nasmijana lica njihove djece su naš najznačajniji rezultat. Želimo i ovu školsku godinu da djeci u BiH omogućimo nezaboravnu godinu sticanja novog znanja i vještina na sasvim drugačiji i inovativan način, kroz jednu od 21 školskih programa. Kroz interdisciplinarno učenje i timski rad mi gradimo međusobno povjerenje, osnažujemo dječije samopouzdanje, pomičemo granice. To i jeste naša misija i svrha postojanja - Traženje onog najboljeg u svakom djetetu. To je suština i talenat djeteta!

  Molimo Vas kako bi vidjeli kontakt detalje.

  Registrujte se kao Ponuđač