Uslovi korištenja

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 1. Ovi Uslovi

Korisnički uslovi Usluge (u daljem tekstu: Uslovi) su pravni ugovor između Vas i “OD TUSPAS” (4303390020004), i uslovi su prema kojima Vam, po našem nahođenju, dopuštamo pristup i korištenje  TUSPAS web stranice i TUSPAS mobilne aplikacije (u svakoj dostupnoj verziji, uključujući iOS i android, web) (svaka verzija se u nastavku naziva “Aplikacija”). Aplikacija i web stranica zajedno u daljem tekstu se naziva “TUSPAS Usluga “).

 1. Važne napomene o TUSPAS Usluzi

2.1 Pristupanjem TUSPAS Usluzi, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili Uslove. Uslovi su dostupni na bosanskom jeziku.

2.2 TUSPAS Usluga sadrži internetsku platformu putem koje možete vršiti pregled popisa Ponuda ili pregled Ponuđača relevantnih Ponuda. Putem TUSPAS Usluge možete zaključiti transakcije direktno s ponuđačima izvan TUSPAS Usluge ili upotrebom funkcionalnosti TUSPAS Usluge. Potvrđujete da kada napravite rezervaciju za određenu Ponudu putem TUSPAS Usluge, mi djelujemo isključivo kao posrednik i zaključujete transakciju s  Ponuđačem. Nadalje potvrđujete da je Ponuđač, a ne mi, odgovoran za pružanje relevantnih aktivnosti navedenih u svakom popisu.

2.3 Mi smo OD “TUSPAS”, firma registrovana u Sarajevu (4303390020004) na adresi Porodice Ribar br. 4, Sarajevo. Trgujemo i nastupamo kao “TUSPAS”.

2.4 Savjetujemo vam da zadržite kopiju ovih Uslova za vašu buduću upotrebu.

2.5 Potvrđujete da nećete moći pristupiti i koristiti određene funkcionalnosti aplikacije osim ako nemate pristup internetu putem mobilnog uređaja povezanom s GPRS, 4G, 3G ili Wi-Fi.  Sve prometne naknade ili troškovi pristupa nastali zbog korištenja aplikacije ovise o dogovorenim uslovima s davateljem mobilne mreže.

 1. Račun

Iako možete pristupiti TUSPAS Usluzi bez kreiranja računa, za pristup određenim funkcijama (poput spremanja aktivnosti, dešavanja, usluge ili proizvoda) morate kreirati račun.

Otvarajući račun kod nas:

Dajete nam dozvolu da provedemo provjeru tačnosti informacija koje ste nam dostavili tokom procesa registracije.

Slažete se da čuvate povjerljive i sigurne podatke za prijavu i račun.

 1. Promjene TUSPAS Usluge i ovih Uslova  

4.1 Zadržavamo pravo na promjenu TUSPAS Usluge u bilo kojem trenutku, uključujući dodavanje, uklanjanje ili promjenu funkcija (što vam može koristiti ili štetiti). Obavjestit ćemo vas o svim promjenama na TUSPAS Usluzi.

4.2 Možda ćemo promijeniti ove Uslove iz pravnih ili poslovnih razloga, a mi ćemo vas obavijestiti objavljivanjem takvih promjena na stranici Uslovi korištenja.

4.3 Ako promijenimo TUSPAS Uslugu ili Uslove na vašu štetu, u bilo kojem trenutku možete prekinuti upotrebu TUSPAS Usluge. Pogledajte tačku 10 za više detalja o okončanju vaše upotrebe TUSPAS Usluge.

 1. Obećavate nam

5.1 Obećavate da imate najmanje 18 godina.

5.2 Također nam obećavate da su sve informacije i detalji koje ste nam dali (uključujući informacije za regsitraciju računa) istinite, tačne i ažurne u svim pogledima i u svakom trenutku. Možete bilo kada ažurirati ili ispraviti svoje lične podatke u odjeljku postavki računa TUSPAS Usluge.

 1. Lične informacije  

6.1 Zaštita vaše privatnosti je za nas vrlo važna. Pregledajte našu politiku privatnosti da biste bolje razumjeli naš stav u vezi održavanja vaših privatnih podataka. Slažete se s našim pravilima koristeći vaše lične podatke kako je opisano u našim Pravilima o privatnosti.

6.2 Iako poduzimamo razumne korake kako bismo osigurali da je TUSPAS Usluga razumno sigurna, vi prihvatate i slažete se da internetski prijenosi nikada nisu u potpunosti privatni ili sigurni.

6.3 Razumijete da bilo koje informacije koje objavljujete, šaljete ili dijelite pomoću TUSPAS Usluge drugi mogu čitati ili presretati. Imajte na umu da tamo gdje postoje vanjski linkovi prema trećim servisima unutuar TUSPAS Usluge na aplikaciji, web stranici ili detaljima usluga ili ponuda Ponuđača, nismo odgovorni za postupke privatnosti takvih trećih strana ili za način upravljanja Vašim ličnim podacima. Trebali biste osigurati da pažljivo pročitate njihove politike o privatnosti prije upotrebe web stranica ili usluga tih trećih strana.

 1. Vaša prava na korištenje TUSPAS Usluge  

7.1 U zamjenu za poštivanje ovih Uslova, dajemo vam, po našem nahođenju, opozivnu, neprenosivu i neekskluzivnu licencu za pristup i korištenje TUSPAS Usluge samo za vašu ličnu upotrebu.

7.2 Slažete se da vam upotreba TUSPAS Usluge ne daje nikakva prava na TUSPAS Uslugu ili bilo koje od naših prava intelektualnog vlasništva (uključujući autorska prava, zaštitne znakove i patente) osim prava na korištenje TUSPAS Usluge u skladu s ovim Uslovima.

 1. Naplate i isplate  

8.1 Možete besplatno preuzeti aplikaciju ili besplatno pristupiti web lokaciji.

8.2 Ako odlučite sklopiti transakciju s Ponuđačem putem TUSPAS Usluge u vezi s određenom ponudom, relevantna cijena koju ćete platiti odgovarajućem Ponuđaču putem TUSPAS Usluge bit će navedena u odgovarajućem popisu odnosno emailu. S obzirom na to da direktno ulazite u transakciju s relevantnim Ponuđačem, potvrđujete da će cijena za relevantnu Ponudu biti onakva koju je odredio Ponuđač i kako je navedena u relevantnom popisu odnosno emailu. Mi nemamo ovlaštenja za izmjene ove cijene.

8.3 Cijene su iskazane prije trenutka kupovine uključujući relevantne lokalne poreze i  dodatne pojedinosti (uključujući detalje o našim prihvaćenim načinima plaćanja).

8.4 Ubrzo nakon što potvrdite vašu narudžbu, od nas ćete dobiti e-mail s potvrdom, u kojem su navedeni detalji kupovine koju obavljate, kao i potvrda da mi djelujemo samo kao posrednik i agent za plaćanje takve kupovine i da se takva kupovina obavlja od odgovarajućeg Ponuđača navedenog u e-mailu s potvrdom, u skladu s uslovima i odredbama tog Ponuđača, koji su navedeni u relevantnom popisu i koji ste prihvatili prije kupovine. Možete dobiti i zasebnu potvrdnu poruku e-mail od odgovarajućeg Ponuđač-a.

8.5 Prilikom zaključivanja transakcije s kreditnom ili debitnom karticom potvrđujete da je korištena kreditna ili debitna kartica. Svi vlasnici kreditnih i debitnih kartica podliježu provjeri valjanosti i autorizaciji od strane izdavača kartice. Ako izdavač vaše kartice odbije autorizaciju plaćanja, nećemo prihvatiti transakciju. Nismo dužni obavještavati vas o razlogu odbijanja. Nismo odgovorni za izdavača vaše kartice ili banke koja vas naplaćuje kao rezultat obrade plaćanja vašom kreditnom ili debitnom karticom u skladu s traženom narudžbom. Ako osporavate bilo koje uplate koje smo preuzeli sa vaše platne kartice, preporučujemo Vam da se prvo obratite nama kako bismo razgovarali o relevantnoj transakciji.

 1. Ograničenja u korištenju TUSPAS Usluge

Slažete se:

Da ne kopirate TUSPAS Uslugu (ili bilo koji njen dio), osim u slučaju kada je takvo kopiranje slučajno s vašim korištenjem TUSPAS Usluge u skladu s ovim Uslovima;

Da ne vršite izmjene ili promjene cijelog ili bilo kojeg dijela TUSPAS Usluga, niti dopuštate da se TUSPAS Usluga ili bilo koji dio TUSPAS Usluge kombinira s bilo kojim drugim programom ili ne bude ugrađen u njega;

Ne rastavljati, dekompilirati ili stvarati izvedene radove na osnovu cijelog ili bilo kojeg dijela TUSPAS Usluge;

Ne uklanjati, modificirati, mijenjati ili koristiti bilo koji materijal zaštićen autorskim pravima, robnu marku, zaštitni znak ili logotip koji je u vlasništvu nas ili na bilo koji drugi način učiniti bilo šta za što se može smatrati nepravednim korištenjem ili bi se moglo smatrati kršenjem bilo kojeg aspekta intelektualnog prava i/ili licenciranja, bez prethodnog pribavljanja našeg pismenog odobrenja;

Ne smijete praviti alternativne servere za upotrebu TUSPAS Usluge;

Ne smijete koristiti ili kreirati softver koji automatski komunicira s TUSPAS Uslugom. (osim programa za ljude sa posebnim potrebama).

Ne činiti ništa što može poremetiti, oštetiti ili oslabiti Uslugu TUSPAS (ili bilo koji njegov dio) ili spriječiti druge korisnike da koriste bilo koji dio Usluge TUSPAS;

Ne presresti ili modificirati komunikaciju između Usluge TUSPAS i naših servera;

Da ne namjerno iskorištavate nikakve greške odnosno bugove koje nađete u TUSPAS Usluzi;

Da ne upotrebljavate Uslugu TUSPAS za bilo kakve nezakonite ili nezakonite svrhe; i

 1. Zaustavljanje vaše upotrebe TUSPAS Usluge

10.1 Možete jednostavno izabrati da prestanete koristiti TUSPAS Uslugu. Pored toga, možete se odjaviti sa svog računa putem postavki računa TUSPAS Usluge. Možete nas kontaktirati i putem funkcije “Kontaktirajte nas” i zatražiti da deaktiviramo vaš račun. Aplikaciju možete u bilo kojem trenutku ukloniti i sa svojih uređaja.

10.2 Prihvaćate da je vaša upotreba TUSPAS Usluge podložna našem nahođenju i možemo, u slučaju vašeg kršenja ovih Uslova, po našem vlastitom nahođenju oduzeti vaša prava na korištenje TUSPAS Usluge uz dostavu pismenog obavještenja s trenutnim učinkom.

 1. Otkazivanje svake transakcije zaključene putem TUSPAS Usluge

11.1 Nakon zaključenja transakcije s Ponuđačem putem TUSPAS Usluge, svi zahtjevi za otkazivanje transakcije i povrat sredstava trebaju se poslati na e-mail adresu Ponuđača kako je navedeno u e-mailu s potvrdom rezervacije. Međutim, prihvatanje takvih zahtjeva podložno je isključivoj diskreciji odgovarajućeg Ponuđača. Ako Ponuđač odobri vaš povrat, Mi ćemo osigurati da vaša transakcija s odgovarajućim Ponuđačem bude otkazana. Isplatit će vam se puni povrat u roku od 10 radnih dana istim načinom plaćanja koji ste koristili da izvršite odgovarajuću uplatu za transakciju koju otkazujete.

11.2 U slučaju da Ponuđač otkaže (iz bilo kojeg razloga) bilo koju aktivnost, dešavanje, uslugu ili proizvod za koju ste zaključili transakciju putem TUSPAS Usluge, biće vam isplaćen puni povrat u roku od 10 radnih dana.

 

 1. Prihvatljivo korištenje TUSPAS Usluge

12.1 Priznajete da vam TUSPAS Usluga omogućava pregled unosa Ponuda i sklapanje transakcija s Ponuđačima.

12.2 Slažete se da korištenjem TUSPAS Usluge prihvatate:

Da se pridržavate svih datih smjernica ili razumnih uputstava koja smo povremeno izdali u vezi s vašim korištenjem aplikacije;

Da nas odmah obavijestite o svim okolnostima u kojima su kršena bilo kakva prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga prava bilo koje treće strane; i

Da poduzmete razumne korake kako biste osigurali da vaš mobilni uređaj sadrži adekvatnu antivirusnu zaštitu:

Ne objavljivati ​​ili na bilo koji drugi način stavljati na raspolaganje bilo koji Korisnički sadržaj koji je nezakonit, klevetnički, opsceni, uvredljivi, rasistički, ilegalni, podstiče na mržnju ili kriminalnu aktivnost, ima za posljedicu maltretiranje, prijetnju ili zlostavljanje bilo kojem pojedincu ili grupi pojedinaca (uključujući i osnova religije, spol, seksualna orijentacija, rasa, etnička pripadnost, starost, invalidnost ili drugo) ili

Da ne kršite prava bilo koje treće strane (uključujući kršenje povjerenja, autorskog prava, zaštitnog znaka, patenta, poslovne tajne, moralnog prava, prava na privatnost, prava na objavljivanje ili bilo kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva ili vlasništva);

Da svjesno ne objavljujete lažne, pogrešne, neistinite ili netačne informacije

Ne diskriminirate druge korisnike TUSPAS Usluge;

Ne stvarate neželjene poruke;

Da ne distribuirate viruse ili bilo koju drugu tehnologiju koja može naštetiti nama ili interesima drugih korisnika TUSPAS Usluge ili na bilo koji drugi način ometati ili narušiti naše sisteme;

Da ne činite zloglasnost prema TUSPAS-u ili TUSPAS službi ;

Da ne tražite ili pokušavate prikupljati lične podatke od bilo kojeg drugog korisnika;

Da lažno ne predstavljate neku drugu osobu; i

Da ne upotrebljavate Naše mogućnosti slanja poruka da bi lagali ili obmanjivali druge korisnike (tj. da druge korisnike ne smijete ‘prevariti’); i

Ne reklamirati ili promovirati bilo koji poslovni, komercijalni poduhvat ili bilo koje proizvode i usluge, osim ako to izričito ne dozvolimo.

 

 1. Izjava o odricanju odgovornosti

13.1 Podaci dostupni putem pružanja TUSPAS Usluge, uključujući popise, ponude  i Korisnički sadržaj (dalje u tekstu: „Informacije“) pružaju se samo u vaše lične svrhe.

13.2 Imajte na umu da iako uspostavljamo pravila i poduzimamo razumne korake kako bismo osigurali da popise objavljuju ugledni Ponuđači, ne garantujemo tačnost ili ispravnost bilo koje informacije (uključujući relevantno vrijeme, datum, cijenu, lokaciju bilo koje aktivnosti, dešavanja, usluge ili proizvoda kao ni za koji uzrast je Ponuda namjenjena) koju Ponuđač navede u svojoj Ponudi. Prihvatate da se svaka transakcija koja je unesena nakon pregleda bilo kog listinga na TUSPAS Usluzi (bez obzira je li ta transakcija sklopljena putem TUSPAS Usluge ili direktno s relevantnom trećom stranom) provodi po vašem vlastitom nahođenju i riziku. Savjetujemo vam da provjerite bilo kakve vremenske rokove za događaje, uzrast, cijene i povezane informacije o događajima, proizvodima ili uslugama prethodno važe prije nego što se obavežete na kupovinu ili prisustvovanje nekom događaju ili mjestu.

13.3 Imajte na umu da TUSPAS Usluga može sadržavati veze sa web stranicama trećih strana. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za dostupnost, prikladnost, pouzdanost ili sadržaj takvih web stranica trećih strana i ne podržavamo stavove izražene na njima.

 1. Vaša zakonska prava i ograničenja naše odgovornosti prema vama

14.1 Ako prekršimo Uslove, bit ćemo odgovorni samo za gubitke koji su razumno predvidivi, posljedica takvog kršenja može biti samo predmet: (i) iznosa naknada koje plaćate u kupnjama putem TUSPAS Usluge u prethodna 3 mjeseca; i (ii) 100 KM. “Predvidivi” znači da ste i Vi mogli razumno razmišljati o vrstama i mogućnostima gubitaka u vrijeme sklapanja ovih Uslova.

14.2 Nismo odgovorni za: (i) gubitke koji nisu uzrokovani našim kršenjem pravila ili uslova; (ii) indirektni gubici koji znače gubitak za Vas koji je nuspojava glavnog gubitka ili štete i gdje vi i Mi nismo mogli razumno očekivati ​​da će taj tip gubitka nastati u trenutku sklapanja ovih Uslova; (iv) bilo koji gubitak koji nastaje kao rezultat tačnosti, pravovremenosti, potpunosti ili korisnosti bilo koje Informacije (uključujući bilo koji listing); ili (v) neuspjeh u pružanju TUSPAS Usluge ili ispunjavanje bilo koje od naših obveza iz Uslova ako je takav neuspjeh zbog događaja izvan naše kontrole (na primjer, neuspjeh ili nedostupnost mreže).

14.3 Imate određena prava po zakonu. Ništa u ovim Uslovima (uključujući tačku 14.) nije namjenjeno da utječe na vaša ustavna prava. Osim što je izričito utvrđeno ovim Ugovorom, svi uslovi, izjave, garancije, jamstva ili drugi uslovi, bilo izričiti ili implicirani, zakonski ili na drugi način, isključeni su iz ovog Ugovora u najvećoj mjeri dopuštenoj prema zakonu.

 1. Pravni Lijek

15.1 Ako prekršite Uslove, tada (bez ograničavanja bilo kojeg drugog lijeka koji imamo) možemo po vlastitoj diskreciji, onemogućiti, djelomično onemogućiti, izmijeniti ili izbrisati bilo koji ili sve vaše račune, blokirati vašu IP adresu ili uređaj da pristupi Uslugama TUSPAS, ili na bilo koji drugi zakonit način djelomično ili u potpunosti ograničaiti vaš pristup Usluzi TUSPAS.

15.2 Također se slažete da ćete nam nadoknaditi štetu i nadoknaditi bilo koji gubitak koji trpimo (uključujući finansijski ili gubitak reputacije), kao rezultat vašeg kršenja bilo kojeg od Uslova.

 1. Dostupnost TUSPAS Usluge

Iako koristimo razumne napore za pružanje pouzdane usluge i softvera, ne dajemo i ne možemo garantirati da će TUSPAS Usluga biti dostupna 100% vremena. Softver može sadržavati greške, a hardver može pretrpjeti kvarove. Također prihvatate da kvarovi ili drugi problemi koji imaju štetan učinak na TUSPAS Uslugu mogu nastati zbog događaja izvan naše kontrole.

 1. Prava trećih lica

Ovi uslovi nemaju za pravo da daju prava nikome osim vama i nama, osim ako je drugačije navedeno.

 1. Dodjela

Priznajete da možemo prenijeti naša prava prema ovim Uslovima (i sve povezane zahtjeve) bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog pristanka.

 1. Nema odricanja od zakonskih prava

Ako prekršite Uslove i mi ne poduzmemo ništa protiv vas, i dalje ćemo imati pravo na korištenje naših prava i lijekova u bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj prekršite ove Uslove.

 1. Čitav Ugovor

20.1 Ovi uslovi predstavljaju sve uslove dogovorene između vas i nas i zamjenjuju sve prethodne sporazume u vezi s TUSPAS Uslugom. Izjavljujete da niste prihvatili Uslove oslanjajući se na bilo koja usmena ili pismena očitovanja koja smo dali u Uslovima.

20.2 Potvrđujete da vaše pravo na pristup i korištenje TUSPAS Usluge takođe podliježe:

 • važećem zakonu; i
 • bilo kojim pravilama od strane relevantne aplikacije iz koje pristupate aplikaciji;
 1. Validnost

Ako bilo koji dio Uslova onemogući bilo koji sud ili regulator utvrdi nevažećim, ostale odredbe i dalje se primjenjuju. 

 1. Sporovi

Ovi uslovi su uređeni i tumače se u skladu sa nadležnim zakonom. Za sve sporove nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 1. Kontaktni detalji

Ako imate bilo kakva pitanja, pritužbe ili komentare o nama ili TUSPAS Usluzi (uključujući i ako je bilo koji sadržaj TUSPAS Usluge uvrjedljiv, klevetnički ili krši bilo koja prava treće strane), onda nas kontaktirajte putem e-maila na [email protected].[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Registrujte se kao Ponuđač