3D GAME DESIGN WITH C++

Kategorija:

Opis proizvoda

School & School objavljuje upis na jedinstven program 3D GAME DESIGN WITH C++ za juniore uzrasta 11+ godina.
Prvi čas 06.03.2021. subota.
Broj mjesta je ograničen!
DRUGAČIJA ŠKOLA.
Cilj nastave je da učenike pripremimo za budućnost, da ih podučimo prevazilaženju izazova u nauci, informatici, inženjeringu, matematici i dizajnu . Djeca će biti ohrabrena i poticana na kritičko razmišljanje o tome; kako i zašto njihov dizajn izvedbenog projekta treba prilagodit promjenjivim uvjetima rada i života.
AMBIJENT & ATMOSFERA
Dizajn unutrašnjeg uređenja škole je odraz onoga ko smo i šta radimo! Upravo iz tog razloga lokacija, prostor, unutrašnje uređenje i atmosfera škole nam je izuzetno bitna jer reprezentuje naš neformalan i moderan stil života. Atmosfera u školi je najbitnija! Ona je jedinstven paket svega onog što mi predstavljamo, sreća, veselje, pozitivna energija, ljubav, zadovoljstvo i vjera u ono čime se bavimo. Sve učionice/ prostorije zadovoljavaju najviše nastavno-tehnološke kriterije za izvođenje savremene interaktivne nastave.
KLJUČNE KOMPETENCIJE KOJE POLAZNICI OVOG KURSA STIČU:
• Matematička kompetencija
• Tehnološka kompetencija
• Digitalna kompetencija
• Znanstvena kompetencija
• Komuniciranje stranim jezikom
Cijena kursa 199 KM mjesečno.
Termin nastave/ Dostupan program:
Subota: 16:00h – 18:00h (I grupa)
Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec!
Dodatne informacije o programima:
• Rezervacija mjesta potvrđuje se prijavom i uplatom prvog modula (1 mjesec) u samoj školi ili uplatom na žiro račun škole (1543802005921223 Intesa Sanpaolo Banka).
• Plaćanje je obročno (mjesečno) i vrši se do 10-og u mjesecu za tekući mjesec, i to uplatom na žiro račun škole (1543802005921223 Intesa Sanpaolo Banka) ili gotovinski u samoj školi.
• Orginalni udžbenici i radna sveske, licence programskih alata (robotika & programiranje) ne ulaze u cijenu koštanja i predstavlja jednokratan trošak na početku školske godine. Cijena udžbenika i radne sveske bit će dostupna početkom školske godine.
• U cijenu je uključen ostali nastavni materijal, akademski coaching, fun & art class, izvještaj o napretku, flashcards, placement test, periodični i završni testovi, School & School Certifikat.
• Kurs traje (mart – jun), ovisno od datuma upisa, nakon čega polaznici/ studenti stiču pravo na School & School Certifikat.
• 3 polaznika je minimalan broj potreban za formiranje jedne nastavne grupe. Grupe su male i čine maksimalno do 5 polaznika. Cilj je da se profesor posveti svakom polazniku/ studentu i dostizanju njihovih individualno postavljenih ciljeva.
EVALUACIJA ZNANJA I OTKRIVANJE NADARENOSTI KOD UČENIKA:
Za svaku nastavnu grupu i učenika individualno, vodi se poseban dnevnik evidencije rezultata provedenih aktivnosti učenika i formiranje konačne ocjene na mjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj osnovi. Dnevnik sadrži rezultate iz domena nastavnog procesa kojim se evidentira prisustvo, kvalitet urađene zadaće, znanje učenika (kviz), aktivnost na času, te finalno mjesečno testiranje (test), na osnovu kojih se analizira napredak, radna navika i motivacija učenika. Bitan dio dnevnika je zapažanje i preporuka nastavnika koji imaju za cilj da pomognu učeniku u postizanju zadovoljavajući rezultata. Osim evidencije i praćenja rezultata nastavnog procesa, nastavnici imaju zadatak da putem neposredne opservacije odrede učestale ili ponavljajuće karakterne osobine učenika, a sve u cilju prepoznavanja i otkrivanja izraženih talenata kod djece. Za djecu iznad osam godina vrši se MI8 testiranje na osnovu kojeg uspoređujemo rezultate dobijene tokom nastavnog procesa i neposredne opservacije, čime se potvrđuju ili ne potvrđuju prethodno dobijeni rezultati o izraženosti određenih talenata za svakog pojedinačnog učenika.
Ciljevi nastavnog procesa
Prvi cilj ovakog, holističkog načina obrazovanja jeste omogućiti učenicima prostor i vrijeme tokom kojeg će imati mogućnost da pronađu svoju strast, a nastavnicima mogućnost da prepoznaju nadarenost učenika prema određenim aktivnostima. Drugi cilj je otkriti, razvijati i njegovati dječiji talenat. Treći cilj je pružiti neophodnu edukativnu i pedagošku podršku učenicima u njihovom izražaju. Četvrti cilj je izgraditi i održavati samopouzdanje učenika na najvišem nivou.
Javna prezentacija radova i stečenog znanja
Na kraju svakog polugodišta (kraj decembra) i školske godine (polovina juna) učenici prezentuju svoje radove i stečeno znanje na školskim izložbama pod nazivom School & School – ShowDown Expo, tokom kojeg učenici napokon imaju mogućnost da potvrde sve svoje otkrivene i stečene potencijale.
ShowDown Expo je javni test za sve učesnike u nastavnom procesu.
INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije pišite nam, pozovite nas ili nas posjetiti u Sarajevu na adresi Zelenih beretki br. 6, Stari Grad, neposredno uz Dom Armije.
Unaprijed zahvalni,
School and School
Drugačija škola 3D Game design.

Ocjene

Trenutno nema ocjena.

Dodaj ocjenu

Dodaj ocjenu

Budite prvi koji ce ostaviti ocjenu za ovu Ponudu. “3D GAME DESIGN WITH C++”

Registrujte se kao Ponuđač