Priprema za eksternu maturu (matematika)

Kategorija:

Opis proizvoda

Ukoliko je Vašem školarcu potrebna pomoć pri savladavanju gradiva za eksternu maturu, prijavite se na naš program koji kroz 20 časova pokriva sve potrebne oblasti iz matematike.

Časovi će se održavati u prostorijama centra Teta Pričalica d.o.o. (Jošanička 17H) svakog petka od 18.00 do 19.30 (blok čas), a cijena jednog časa je 10 KM.

Sa programom počinjemo 19. marta, broj učesnika je ograničen, a raspored je sljedeći:

1. Brojni izrazi – 2 časa
2. Geometrijski i stereometrijski elementi sa brojnim izrazima – 2 časa
3. Stepeni sa prirodnim eksponentom – 2 časa
4. Polinomi i linearna funkcija oblika y=kx + n – 2 časa
5. Algebarski razlomci – 2 časa
6. Linearne jednačine sa jednom nepoznatom – 2 časa
7. Linearne nejednačine sa jednom nepoznatom – 2časa
8. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom i sistema linearnih jednačina sa dvije nepoznate u Algebri – Algebarski „problemi“ sa jednom/dvije nepoznate – 2 časa
9. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom i sistema linearnih jednačina sa dvije nepoznate u Geometriji – Geometrijski „problemi“ sa jednom/dvije nepoznate – 2 časa
10. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom i sistema linearnih jednačina sa dvije nepoznate u Stereometriji – „Geometrijska tijela“ – Stereometrijski „problemi“ sa jednom/dvije nepoznate – 2 časa

Ocjene

Trenutno nema ocjena.

Dodaj ocjenu

Dodaj ocjenu

Budite prvi koji ce ostaviti ocjenu za ovu Ponudu. “Priprema za eksternu maturu (matematika)”

Registrujte se kao Ponuđač