DRUGAČIJA ŠKOLA MUZIKE

Kategorija:

Opis proizvoda

School & School objavljuje upis na kurs gitare, klavira, i solo pjevanja za djecu i tinejdžere. Upis novih polaznika je moguć svakog mjeseca! Raspored nastave pronaći ćete u nastavku pisanja. Broj mjesta je ograničen!
DRUGAČIJA ŠKOLA…
U School & School učenici osim pohađanja klasične muzike imaju napokon mogućnost svirati i pjevati kompozicije svojih omiljenih glazbenika. Nakon pet mjeseci, ovisno od individualnog napretka, polaznici su ohrabreni da formiraju svoje prve muzičke bendove kojim će, uz stručan nadzor profesora, da izraze svoja osjećanja, stavove, ali i vlastite muzičke talente.
AMBIJENT & ATMOSFERA
Dizajn unutrašnjeg uređenja škole je odraz onoga ko smo i šta radimo! Upravo iz tog razloga lokacija, prostor, unutrašnje uređenje i atmosfera škole nam je izuzetno bitna jer reprezentuje naš neformalan i moderan stil života. Atmosfera u školi je najbitnija! Ona je jedinstven paket svega onog što mi predstavljamo, sreća, veselje, pozitivna energija, ljubav, zadovoljstvo i vjera u ono čime se bavimo. Sve učionice/ prostorije zadovoljavaju najviše nastavno-tehnološke kriterije za izvođenje savremene interaktivne nastave.
KLJUČNE KOMPETENCIJE KOJE POLAZNICI OVOG KURSA STIČU:
• Kulturno izražavanje
• Komuniciranje stranim jezikom
VIŠE O PROGRAMIMA: ŠKOLA MUZIKE (uzrast 5-14)
Program je namjenjen za uzrast od 5 do 14 godina, raspoređenih prema uzrastu i nivou znanja. Prve godine kurs je organizovan u 2 modularne cjeline (Foundation & One program), ovisno od preferencije polaznika/ roditelja. Prvi modul traje 3 mjeseca tokom kojeg učenici prolaze program klavira, gitare i solo pjevanja, nakon čega nastavnici preporučuju izborni instrument za kojeg je učenik pokazao najveću zainteresovanost, zadovoljavajuće rezultate, motiviranost i usklađenost sa instrumentom. Drugi modul, traje 6 mjeseci (preostali dio prve godine) na izbornom instrumentu, i namjenjen je pripremanju učenika za izvođenje najmanje deset, jednostavnih i srednje složenih, klasičnih i savremenih kompozicija. Sa novom školskom godinom gradivo i kompozicije postaju složenije i zahtjevnije sa razvojem i napredovanjem učenika, proširujući tako muzički portfolio učenika do izvanrednog nivoa. Časove solfeđa, melodijskog vježbanja sluha, muzičke memorije i ritma, učenici pohađaju, kao integralni dio nastave, tokom cijelog školovanja.
Ovisno o datumu polaska polaznika, kurs traje do kraja juna (prati školsku godinu). Zimski raspust je od 01 od 31 januara. Sedmični fond 1,5 sat (1 x 90 min). Mjesečni fond 6 sati (4 x 90 min).
Broj polaznika u grupi – (klavir max. 2/ gitara, pjevanje max. 5).
U cijenu je uključen nastavni materijal, akademski coaching, fun & art class, izvještaj o napretku, placement test, periodični i završni testovi, koncert, School & School Certifikat.
Na kraju polugodišta i školske godine, polaznici muzičke škole bit će u prilici da stečene vještine podjele sa svojim porodicama i prijateljima na završnom ispitnom koncertu. Napomena: Na koncertu ne mogu učestvovati učenici koji su pohađali muzičku školu manje od pet mjeseci, osim ukoliko predmetni nastavnici ne preporuče drugačije!
Cijena za individualne časove je 199 KM mjesečno/ grupa 90 KM mjesečno.
Termini individualne i grupne nastave su predmet dogovara sa polaznicima!
Termini dostupni radnim danima i vikendom od 09:00 do 20:00 sati.
Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec!
DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMIMA:
• Rezervacija mjesta potvrđuje se prijavom i uplatom prvog modula (1 mjesec) u samoj školi ili uplatom na žiro račun škole (1543802005921223 Intesa Sanpaolo Banka).
• Plaćanje je obročno (mjesečno) i vrši se do 10-og u mjesecu za tekući mjesec, i to uplatom na žiro račun škole (1543802005921223 Intesa Sanpaolo Banka) ili gotovinski u samoj školi.
• Orginalan udžbenici i radna sveske, licence programskih alata (robotika & programiranje) ne ulaze u cijenu koštanja i predstavlja jednokratan trošak na početku školske godine. Cijena udžbenika i radne sveske bit će dostupna početkom školske godine.
• U cijenu je uključen ostali nastavni materijal, akademski coaching, fun & art class, izvještaj o napretku, flashcards, placement test, periodični i završni testovi, School & School Certifikat.
• Kurs traje 8,5 mjeseci (sep – jun), ovisno od datuma upisa, nakon čega polaznici/ studenti stiču pravo na School & School Certifikat.
• 6 polaznika je minimalan broj potreban za formiranje jedne nastavne grupe. Grupe su male i čine maksimalno do 10 polaznika. Cilj je da se profesor posveti svakom polazniku/ studentu i dostizanju njihovih individualno postavljenih ciljeva.
• Termini održavanja kursa se odvijaju u dvije varijante i prilagođene su polaznicima, 1 varijanta – radnim danima; 2 varijanta – subotom.
• Popust za roditelje za dvoje ili više djece (5% po dijetetu), za dva ili više programa koja se pohađaju popust je 5% (po predmetu).
Napomena: Cijena za specijalne programe, individualne časove i namjenski prilagođenu nastavu potrebama polaznika/studenta se posebno ugovara.
EVALUACIJA ZNANJA I OTKRIVANJE NADARENOSTI KOD UČENIKA:
Za svaku nastavnu grupu i učenika individualno, vodi se poseban dnevnik evidencije rezultata provedenih aktivnosti učenika i formiranje konačne ocjene na mjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj osnovi. Dnevnik sadrži rezultate iz domena nastavnog procesa kojim se evidentira prisustvo, kvalitet urađene zadaće, znanje učenika (kviz), aktivnost na času, te finalno mjesečno testiranje (test), na osnovu kojih se analizira napredak, radna navika i motivacija učenika. Bitan dio dnevnika je zapažanje i preporuka nastavnika koji imaju za cilj da pomognu učeniku u postizanju zadovoljavajući rezultata. Osim evidencije i praćenja rezultata nastavnog procesa, nastavnici imaju zadatak da putem neposredne opservacije odrede učestale ili ponavljajuće karakterne osobine učenika, a sve u cilju prepoznavanja i otkrivanja izraženih talenata kod djece. Za djecu iznad osam godina vrši se MI8 testiranje na osnovu kojeg uspoređujemo rezultate dobijene tokom nastavnog procesa i neposredne opservacije, čime se potvrđuju ili ne potvrđuju prethodno dobijeni rezultati o izraženosti određenih talenata za svakog pojedinačnog učenika.
Ciljevi nastavnog procesa
Prvi cilj ovakog, holističkog načina obrazovanja jeste omogućiti učenicima prostor i vrijeme tokom kojeg će imati mogućnost da pronađu svoju strast, a nastavnicima mogućnost da prepoznaju nadarenost učenika prema određenim aktivnostima. Drugi cilj je otkriti, razvijati i njegovati dječiji talenat. Treći cilj je pružiti neophodnu edukativnu i pedagošku podršku učenicima u njihovom izražaju. Četvrti cilj je izgraditi i održavati samopouzdanje učenika na najvišem nivou.
Javna prezentacija radova i stečenog znanja
Na kraju svakog polugodišta (kraj decembra) i školske godine (polovina juna) učenici prezentuju svoje radove i stečeno znanje na školskim izložbama pod nazivom School & School – ShowDown Expo, tokom kojeg učenici napokon imaju mogućnost da potvrde sve svoje otkrivene i stečene potencijale.
ShowDown Expo je javni test za sve učesnike u nastavnom procesu.
INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije pišite nam na:
Unaprijed zahvalni,
School and School. Drugačija škola za djecu i tinejdžere.

Ocjene

Trenutno nema ocjena.

Dodaj ocjenu

Dodaj ocjenu

Budite prvi koji ce ostaviti ocjenu za ovu Ponudu. “DRUGAČIJA ŠKOLA MUZIKE”

Registrujte se kao Ponuđač