School of Forensic Research

Kategorija:

Opis proizvoda

Interdisciplinaran program namjenjen je za buduće znanstvenike koji će poput modernih istraživača raditi u školskoj forenzičkoj laboratoriji i imati mogućnost naučiti osnovne principe forenzičkih istraživanja temeljenih uglavnom na naukama fizike, hemije i biologije. Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec! Broj mjesta je ograničen!

DRUGAČIJA ŠKOLA…
Jedinstven interdisciplinaran program namjenjen je za buduće znanstvenike koji će poput modernih istraživača raditi u školskoj forenzičkoj laboratoriji i imati mogućnost naučiti osnovne principe forenzičkih istraživanja temeljenih uglavnom na naukama fizike, hemije i biologije. Od njih će se tražiti da istraže slučajeve misterije upotrebom kombinacije alata i tehnika kriminologije, kao što su prikupljanje i analiza vlakana, kose, prikupljanje i identifikacija otisaka prstiju, analiza krvnih grupa itd. Tokom istraživanja članovi tima će morati timski raditi na prikupljanju podataka i analiziranju kako bi uspjeli riješiti misteriju!
Širina programa omogućava učenicima da pronađu svoje područje interesa, istražuju i otkrivaju, dizajniraju nova ali i bolja bio-medicinska rješenja. Program je namjenjen djeci koji imaju izraženu naturalističku inteligenciju, suosjećanje prema drugima ljudima i životinjama, ljubav prema prirodi i svemiru, također, koja posjeduju kreativnost i želju da ideje sprovedu u biotehnološka rješenja na dobrobit cijelog čovječanstva.
CSI Forenzika je idealan izbor za djecu koja žele da nastave akademsku i profesionalnu karijeru u medicini, farmaciji, veterini, medicinskoj protetici, biomedicini, biotehnologiji kao i svim drugim srodnim i povezanim naučnim oblastima.

AMBIJENT & ATMOSFERA
Dizajn unutrašnjeg uređenja škole je odraz onoga ko smo i šta radimo! Upravo iz tog razloga lokacija, prostor, unutrašnje uređenje i atmosfera škole nam je izuzetno bitna jer reprezentuje naš neformalan i moderan stil života. Atmosfera u školi je najbitnija! Ona je jedinstven paket svega onog što mi predstavljamo, sreća, veselje, pozitivna energija, ljubav, zadovoljstvo i vjera u ono čime se bavimo. Sve učionice/ prostorije zadovoljavaju najviše nastavno-tehnološke kriterije za izvođenje savremene interaktivne nastave.

KLJUČNE KOMPETENCIJE KOJE POLAZNICI NA OVOM KURSU STIČU:
• Znanstvena kompetencija
• Tehnološka kompetencija
• Digitalna kompetencija
• Komuniciranje stranim jezikom

VIŠE O TEMAMA IZUČAVANJA: FORENZIKA
Tematski dio prilagoćen dječijem uzrastu i posvećen je upotrebi kombinacije alata i tehnika kriminologije, kao što su prikupljanje i analiza vlakana, kose, prikupljanje i identifikacija otisaka prstiju, analiza krvnih grupa, analiza tragova ostavljenih na mjestu zločina, analiza misterioznog pudera i otkrivanje različitih vrsta krivotvorenih čekova. Tokom istraživanja članovi tima će morati timski raditi na prikupljanju podataka i analiziranju kako bi uspjeli riješiti misteriju! Svaka lekcija uključuje realističan slučaj tako da učenici mogu iskoristiti svo stečeno prethodno znanje o analizi forenzičkih dokaza.

BIOLOGIJA ČOVJEKA
Tematski dio prilagoćen dječijem uzrastu i posvećen je organizaciji ljudskog tijela, homeostaza, ljudski skeletni sistem, struktura kostiju, rast i razvoj kostiju, zglobovi sistema skeleta, problemi i bolesti skeletnog sistema, gladak, skeletni i srčani mišići, skeletni mišići, kontrakcija mišića… Nastavni sadržaji se stavljaju u funkciju objašnjavanja i analiziranja jedinstvene organizacije živog svijeta na molekularnom, ćelijskom i individualnom nivou… Fokus je na posmatranju, analiziranju i istraživanju organizacije živog svijeta na ćelijskom i molekularnom nivou.
Teme izučavanja: Organizacija ljudskog tela, homeostaza, ljudski skeletni sistem, struktura kostiju, rast i razvoj kostiju, zglobovi sistema skeleta, problemi i bolesti skeletnog sistema, gladak, skeletni i srčani mišići, skeletni mišići, kontrakcija mišića…. Program uključuje studijske posjete i laboratorijska istraživanja.

BIOHEMIJA
Tematski dio prilagoćen dječijem uzrastu i posvećen je uvođenju učenika u osnovna područja hemije i biohemije, čiji su sadržaji neophodni za razumijevanje važnih hemisjksih i bioloških procesa, u skladu sa savremenim naučnim dostignućima. Biohemija izučava hemijski sastav organizama, kao i promjene kojima su ti sastojci izloženi u brojnim reakcijama koje se odvijaju u organizmu. Programski sadržaji pomažu da se steknu osnovna znanja iz složenih biohemijskih oblasti, kao i njihova brojnost u prirodi. Stečeno znanje se može primjenjivati u svakodnevnom životu, pomoću kojeg se može uticati na poboljšanje životnih uvjeta!
Teme izučavanja: Materija i promjena, međunarodni sistem jedinica, atomska struktura, elektroni u atomima, hemijska nomenklatura, hemijsko vezivanje i reakcije, stanje materije, ponašanje gasova, vode, … Hemijski sastav organizama, ugljikohidrati, Lipidi, Aminokiseline, Peptidi i Proteini. Nukleinske kiseline, Organske reakcije u živim organizmima, uvod u biotehnologiju. Izučavanje astronomije i astrobiologije, te komparativna analiza podataka planete zemlje i drugih platena sunčevog sistema. Program uključuje studijske posjete i laboratorijska istraživanja.
Učenici će tokom školske godine imati mogućnost da individualno ili timski rade na složenim bio-projektima.
Nastava se odvija uporedo na maternjem jeziku i engleskom jeziku. Procenat zastupljenosti predavanja na engleskom jeziku ovisi od prosječnog nivoa znanja cijele nastavne grupe. Kurs traje 8,5 mjeseci (sep – jun) ili 4,5 mjeseca (feb-juni). Zimski raspust od 01 od 31 januara. Sedmični fond je 2 sata (1 x 120 min), sa pauzom između časova u trajanju od 5-7 minuta. Mjesečni fond 8 sati (4 x 120 min).
Broj polaznika u grupama – max 10. Polaznici su raspoređenih u grupama prema uzrastu i nivou znanja. Tokom školske godine redovno se prati zalaganje i napredovanje učenika, i to na kraju svakog mjeseca i polugodišta u vidu kratkih usmenih i pismenih testova, dok na kraju školske godine učenici polažu finalni ispit, nakon čega stiču pravo na dobijanje School & School certifikata o pohađanju i uspješno završenom školovanju.
Cijena kursa 99 KM mjesečno.
Termin nastave:
Petak: 19:30-21:30 sati
Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec!

DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMIMA:
• Rezervacija mjesta potvrđuje se prijavom i uplatom prvog modula (1 mjesec) u samoj školi ili uplatom na žiro račun škole (1543802005921223 Intesa Sanpaolo Banka).
• Plaćanje je obročno (mjesečno) i vrši se do 10-og u mjesecu za tekući mjesec, i to uplatom na žiro račun škole (1543802005921223 Intesa Sanpaolo Banka) ili gotovinski u samoj školi.
• Orginalni udžbenici i radna sveske, licence programskih alata (robotika & programiranje) ne ulaze u cijenu koštanja i predstavlja jednokratan trošak na početku školske godine. Cijena udžbenika i radne sveske bit će dostupna početkom školske godine.
• U cijenu je uključen ostali nastavni materijal, akademski coaching, fun & art class, izvještaj o napretku, flashcards, placement test, periodični i završni testovi, School & School Certifikat.
• Kurs traje 8,5 mjeseci (sep – jun), ovisno od datuma upisa, nakon čega polaznici/ studenti stiču pravo na School & School Certifikat.
• 6 polaznika je minimalan broj potreban za formiranje jedne nastavne grupe. Grupe su male i čine maksimalno do 10 polaznika. Cilj je da se profesor posveti svakom polazniku/ studentu i dostizanju njihovih individualno postavljenih ciljeva.
• Termini održavanja kursa se odvijaju u dvije varijante i prilagođene su polaznicima, 1 varijanta – radnim danima; 2 varijanta – subotom.
• Popust za roditelje za dvoje ili više djece (5% po djetetu), za dva ili više programa koja se pohađaju popust je 5% (po predmetu).
Napomena: Cijena za specijalne programe, individualne časove i namjenski prilagođenu nastavu potrebama polaznika/studenta se posebno ugovara.

EVALUACIJA ZNANJA I OTKRIVANJE NADARENOSTI KOD UČENIKA:
Za svaku nastavnu grupu i učenika individualno, vodi se poseban dnevnik evidencije rezultata provedenih aktivnosti učenika i formiranje konačne ocjene na mjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj osnovi. Dnevnik sadrži rezultate iz domena nastavnog procesa kojim se evidentira prisustvo, kvalitet urađene zadaće, znanje učenika (kviz), aktivnost na času, te finalno mjesečno testiranje (test), na osnovu kojih se analizira napredak, radna navika i motivacija učenika. Bitan dio dnevnika je zapažanje i preporuka nastavnika koji imaju za cilj da pomognu učeniku u postizanju zadovoljavajući rezultata. Osim evidencije i praćenja rezultata nastavnog procesa, nastavnici imaju zadatak da putem neposredne opservacije odrede učestale ili ponavljajuće karakterne osobine učenika, a sve u cilju prepoznavanja i otkrivanja izraženih talenata kod djece. Za djecu iznad osam godina vrši se MI8 testiranje na osnovu kojeg uspoređujemo rezultate dobijene tokom nastavnog procesa i neposredne opservacije, čime se potvrđuju ili ne potvrđuju prethodno dobijeni rezultati o izraženosti određenih talenata za svakog pojedinačnog učenika.

Ciljevi nastavnog procesa
Prvi cilj ovakog, holističkog načina obrazovanja jeste omogućiti učenicima prostor i vrijeme tokom kojeg će imati mogućnost da pronađu svoju strast, a nastavnicima mogućnost da prepoznaju nadarenost učenika prema određenim aktivnostima. Drugi cilj je otkriti, razvijati i njegovati dječiji talenat. Treći cilj je pružiti neophodnu edukativnu i pedagošku podršku učenicima u njihovom izražaju. Četvrti cilj je izgraditi i održavati samopouzdanje učenika na najvišem nivou.

Javna prezentacija radova i stečenog znanja
Na kraju svakog polugodišta (kraj decembra) i školske godine (polovina juna) učenici prezentuju svoje radove i stečeno znanje na školskim izložbama pod nazivom School & School – ShowDown Expo, tokom kojeg učenici napokon imaju mogućnost da potvrde sve svoje otkrivene i stečene potencijale.
ShowDown Expo je javni test za sve učesnike u nastavnom procesu.

INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije pišite nam.
Unaprijed zahvalni,
School & School. Drugačija škola za djecu i tinejdžere

Ocjene

Trenutno nema ocjena.

Dodaj ocjenu

Dodaj ocjenu

Budite prvi koji ce ostaviti ocjenu za ovu Ponudu. “School of Forensic Research”

Registrujte se kao Ponuđač