PČELICA

Kategorija:

Opis proizvoda

Vrtić “Pčelica” Javne ustanove “Djeca Sarajeva” je institucija od posebnog društvenog značaja koja se bavi odgojem, obrazovanjem, smještajem i brigom o djeci uzrasta od prve godine života do polaska u školu i na specifičan način doprinosi ostvarivanju jedinstvenog cilja odgoja i obrazovanja tj. svestranog razvoja ličnosti, njenog osposobljavanja za kreativan odnos prema stvarnosti i slobodno ispoljavanje individualnosti.

Vrtić “Pčelica” namjenjen je za uzrast djece kako slijedi:

 • Odgojna grupa uzrasta 1-2 godine života
 • Odgojna grupa uzrasta 2-3 godine života
 • Mješovita grupa djece od 3 godine do polaska u školu
 • Odgojna grupa u 6. godini života

Opći cilj predškolskog odgoja i obrazovanja je osigurati optimalne i jednake uslove da svako dijete od rođenja do polaska u školu, razvija i ostvaruje svoje pune potencijale i kompetencije kroz različite vidove kvalitetnog i profesionalno autonomnog institucionalnog i vaninstitucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja.
U skladu sa najnovijim naučnim dostignućima neophodno je najmlađoj populaciji osigurati uslove za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj.

Opći ciljevi odgoja i obrazovanja proizilaze iz opće prihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te vlastitih vrijednosnih sistema zasnovanih na specifičnostima nacionalne, povijesne, kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koji žive u Bosni i Hercegovini.

Predškolski odgoj i obrazovanje karakterišu sljedeći principi:

 • humanistički razvojni princip,
 • princip profesionalne autonomnosti i stručne odgovornosti,
 • princip demokratičnosti;

Prioritetne aktivnosti Javne ustanove “Djeca Sarajeva”  usmjerene su na:

 • stalno unapređenje cjelokupnog procesa rada i zalaganje na organizovanju što stimulativnije sredine u kojoj dijete može najpotpunije zadovoljiti svoje potrebe i interesovanja kroz opšte, posebne i konkretne zadatke odgojno-obrazovnog rada planirane u godišnjem programu rada;
 • primjeni raznovrsnih metoda i oblika rada kroz tematsko planiranje, gdje se pronalaze logičke i sadržajne veze između odgojno-obrazovnih oblasti,
 • realizaciju različitih kraćih i specijaliziranih programa;
 • kontinuirano usavršavanje odgajatelja, medicinskih sestara i stručnih saradnika;
 • saradnja sa lokalnom zajednicom u cilju kvalitetnog integrisanja i promovisanja predškolskog odgoja i obrazovanja na svim nivoima lokalne zajednice i prezentacije kulturnih, obrazovnih i odgojnih aktivnosti ustanove na području Općina i Grada,
 • saradnju vrtića i porodice;

Ocjene

Trenutno nema ocjena.

Dodaj ocjenu

Dodaj ocjenu

Budite prvi koji ce ostaviti ocjenu za ovu Ponudu. “PČELICA”

Registrujte se kao Ponuđač