Atletska kondicija za djecu

Kategorija:

Opis proizvoda

Želite da Vaše dijete bude atleta i postigne potpuni genetski potencijal?

Često u sadašnjoj praksi čujemo kako djeca, koja nisu savladala ni osnovne kretnje, idu na “kondicionu pripremu”. Za mene kao trenera ova terminologija ima “grub” zvučni efekat, jer je kondiciona priprema proces u kome se unapređuju fizičke sposobnosti na jedan viši nivo sa jednim višim intezitetom treniranja. I često je kondicioni trening jedan od manje omiljenih trenažnih procesa u sportskoj karijeri mnogih profesionalnih sportaša. Pa sam ja ovu vrstu treninga nazvao dopunski trening za djecu.

Djeca nisu ljudi u malom tijelu, oni su ljudsko biće sa nedovršenim mnogim fizičkim, psihičkim i fiziološkim procesima u organizmu, ti se procesi moraju čekati do njihovog završetka i da se u tom procesu čekanja trenira shodno njihovim potrebama.

Ovaj dopunski trening ima za cilj da se djeca u periodu sportske inicijacije obogate sa osnovnim kretanjama koje će služiti kao baza za dalju nadogradnju ostalih specifičnih kretnji.

Ovo je vrlo bitan period u procesu oblikovanja i izgradnje sportske ličnosti jer djeca prolaze kroz, već navedeni, period sazrijevanja u kome je moguće uticati na njihovu efikasnost i motoričku inteligenciju od čega će u budućnosti imati više koristi ,ako se iskoristi, nego, ako se preskoči.

Trenažna tehnologija koja se primjenjuje u ovom dopunskom treningu za djecu se zasniva, na početku, na osnovnim motoričkim kretnjama sa tendencijom uvrštavanja komplikovaniih vježbi u trening, shodno stažu treniranja i sposobnosti djeteta. Na početku su to vježbe ABCD-e trčanja, vježbice za koordinaciju i fleksibilnost na preponicama, vježbice za jačanje trupa i ostalih dijelova tijela sa sopstvenom težinom, medicinkom, drvenom palicom i mnoge druge slične vježbice koje višestrano utiču na djecu. Kasnije shodno iskustvu i trenažnom radu počinje se sa uvrštavanjem komplikovanijih vježbi snage koje su na početku educirajućeg karaktera kao što su čučanj, nabačaj, trzaj, razni skokovi i mnoge druge vježbe koje će služiti kao sredstvo za sticanje kondicione superiornosti u specifičnom sportu u odnosu na protivnika.

Često smo svjedoci kako veliki broj djece koja treniraju u raznim klubovima i sportovima, a koja su došla i kod nas u atletiku iz drugih sportova ili na dopunski trening, imaju lošu tehniku trčanja, loše držanja tijela koje je nastalo zbog disbalansa motoričkih sposobnosti. Razlog tome je što se treninzi, u pojedinim sportovima i klubovima, prvenstveno baziraju na specifičnim kretnjama sporta kojeg treniraju, a zapostavljaju se osnovne kretnje i osnovni principi treninga. Treba znati, da bi dijete, znalo voditi loptu mora prvo znati trčati, da bi moglo sigurno i efikasno promijeniti pravac kretanja mora znati trčati, da bi bio brz mora znati trčati, da bi mogao bez straha od povreda jako trenirati i igrati mora biti u balansu svojih spobnosti, da bi postao vrhunski mora izgraditi dobre temelje koje će mu omogućiti uspješnu i sigurnu profesionalnu sportsku karijeru.

Ukoliko želimo da dijete iskoristi i unaprijedi svoj talenat za bilo koji sport, mora biti u balansu optimalno razvijenih motoričkih sposobnosti, obogaćen sa znanjem osnovnih kretnji, i ako bude imao sve navedeno onda je prvo atleta pa ono iz kojeg sporta dolazi.

Zato nas kontaktirajte i dozvolite svom djetetu adekvatnu dodatnu kondicionu pripremu za uspjeh u svom matičnom sportu.

Ocjene

Trenutno nema ocjena.

Dodaj ocjenu

Dodaj ocjenu

Budite prvi koji ce ostaviti ocjenu za ovu Ponudu. “Atletska kondicija za djecu”

Registrujte se kao Ponuđač